Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bù Đăng anh hùng

Tác giả: Nguyễn Xuân Châu

Số lượng còn: 7


Bù Đăng anh hùng

Tác giả: Nguyễn Xuân Châu

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Là người đã có mấy chục năm gắn bó với Bù Đăng, tôi được nghe rất nhiều về chiến tích oai hùng Đoàn Đức Thái, Và biết bao chiến sĩ khác đã chiến đấu anh dũng để có được ngày giải phóng Bù Đăng 14-12-1974...