Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bù Đăng anh hùng

Tác giả: Nguyễn Xuân Châu

Số lượng còn: 1


Bù Đăng anh hùng

Tác giả: Nguyễn Xuân Châu

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Là người đã có mấy chục năm gắn bó với Bù Đăng, tôi được nghe rất nhiều về chiến tích oai hùng của mảnh đất này, như câu chuyện của người Anh hùng Điểu Ong, Anh hùng Đoàn Đức Thái, và biết bao chiến sĩ khác đã chiến đấu anh dũng để có được ngày giải phóng Bù Đăng 14-12-1974.

Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Bù Đăng (14-12-1974), tôi viết cuốn sách về “Bù Đăng Anh hùng”, với lòng tri ân sâu sắc mảnh đất này.

Cuốn sách gồm ba phần: Phần I: Truyện ký “Bù Đăng - 1974; Phần II: Trường ca “Anh hùng Điểu Ông”; Phần III: Thơ “Bù Đăng Anh hùng”.

Đây là tập hợp những bài văn, bài thơ tôi đã viết về Bù Đăng suốt mấy chục năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bù Đăng, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giúp đỡ để cuốn sách được ra mắt bạn đọc vào đúng ngày kỷ niệm lịch sử của huyện Bù Đăng Anh hùng.

--- Trích Lời tác giả ---