Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Phật Giáo

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Phật Giáo

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Năm 2011 là năm kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tất cả các Ban Viện Trung ương và địa phương thuộc Giáo hội đều có kế hoạch gia tăng Phật sự nhằm chào mừng ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội dĩ nhiên cũng đóng góp công sức của mình vào việc vinh danh Giáo hội. Ngoài các báo cáo tổng kết các hoạt động và thành tựu của Ban, các tham luận cho các hội thảo, tham gia tổ chức lễ Kỷ niện và Hội thảo, Ban mong được đóng góp phần khiêm tốn nhưng có thể lưu giữ tương đối lâu dài của mình cho Giáo hội bằng cuốn sách nhỏ này với tựa đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo”.

Mong sao tập sách này đóng góp được phần nào vào các tư liệu lịch sử về Hồ Chủ Tịch đối với Phật giáo và Phật giáo đối với Người. Mong sao tập sách được xem như một nét đẹp của thiện chí đóng góp vào Đại lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2011).

--- Trích Lời nói đầu ---