Chi tiết sách
Hậu Kiều Đoạn Trường Vô Thanh

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Số lượng còn: 6


Hậu Kiều Đoạn Trường Vô Thanh

Tác giả: Phạm Thiên Thư

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
… Ngày xưa, bên tao nôi bé thơ, mẹ ru con bằng vần điệu Nguyễn Du. Âm hưởng ca dao quấn quít trên nôi bầy trẻ. Ngày nay, Đoạn Trường Vô Thanh là những dòng ca dao mới, trao vào tay những bà mẹ mới, hát vào tai đứa con nhỏ mới vào đời cho tròn cuộc sum vầy: “À… ơi… Đoạn trường sổ gói tên Hoa; Xưa là Giọt Lệ, nay là Hạt Châu”. Hạt châu lấp lánh đủ để dẫn lối cho một nẻo về. Về đâu? Về với tự tâm, về với quê hương, về với cây cau bụi chuối, về với con người.