Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế

Tác giả: TS. Đinh Sơn Hùng - TS. Trương Thị Hiền

Số lượng còn: 2


Những vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế

Tác giả: TS. Đinh Sơn Hùng - TS. Trương Thị Hiền

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu
Cứ mỗi lần khủng hoảng kinh tế, có nhiều người xem xét lại giá trị các lý thuyết kinh tế. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần này, người ta đã phê phán lý thuyết kinh tế tự do mới và tìm đọc lại lý thuyết kinh tế của C.Mác. Nhu cầu nhận thức xu hướng phát triển kinh tế trong thời đại hiện nay, ngoài các nguồn thông tin cần thiết ra còn cần phải nhìn lại lịch sử phát triển kinh tế. Nhu cầu này không chỉ đối với các chuyên gia kinh tế, mà rất cần đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên thuộc lĩnh vực kinh tế. Đáp ứng nhu cầu ấy, cuốn “Những vấn đề cơ bản của các Lý thuyết kinh tế” của Tiến sĩ Đinh Sơn Hùng và Tiến sĩ Trương Thị Hiền là tài liệu tham khảo bổ ích. Đây là cuốn sách được viết dưới dạng chuyên đề lý thuyết kinh tế theo tiến trình lịch sử kinh tế. Theo kinh nghiệm các chuyên gia, muốn “tiêu hóa” được các vấn đề cơ bản của các lý thuyết kinh tế, cần có Phương pháp luận khoa học. Theo đó, quá trình phát triển kinh tế thị trường phải được coi là “quá trình lịch sử - tự nhiên”, trong đó có tác động quy luật kinh tế khách quan với tác động chủ quan của con người. Do đó, sự phát triển kinh tế là kết quả tác động tổng hợp của quy luật kinh tế với vai trò Nhà nước, là kết quả của mối liên hệ giữa lý thuyết kinh tế với chính sách kinh tế.