Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tịnh Độ hoặc Vấn

Tác giả: Đại sư Thiên Như

Số lượng còn: 6


Tịnh Độ hoặc Vấn

Tác giả: Đại sư Thiên Như

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Giải đáp những nghi vấn trong pháp môn niệm Phật, được gom tập thành Quyển Tịnh độ hoặc vấn. Do Ngài Thiên Như giải đáp, lời của ngài quả thật xác đáng, giúp nhiều hành giả dứt trừ mối nghi, biết nẻo đường về.