Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tịnh độ Vựng Ngữ

Tác giả: Đại sư Châu Hoằng

Số lượng còn: 1


Tịnh độ Vựng Ngữ

Tác giả: Đại sư Châu Hoằng

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Tổ sư Châu Hoằng hiệu Liên Trì, là bậc Long tượng trong Phật pháp. Một Bậc mô phạm trong Tăng giới, nghiêm trì Luật Tạng. Những lời khai thị về pháp môn niệm Phật, hoặc giảng thuyết trước tác, hoặc hỏi đáp qua thư từ, hoặc lời nhắc nhở. Được người xưa tập hợp thành sách gọi là Tịnh độ Vựng ngữ, là những lời tâm huyết, những kinh nghiệm tu tập cũng là hoài bão một đời của bậc Đại sư. Y theo lời Ngài tu tập, hành giả đạt được kết quả mỹ mãn. Được Đại Đức Thích Minh Thành chuyển ngữ.