Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Mười câu chuyện văn chương

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Mười câu chuyện văn chương

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Mười câu chuyện văn chương đúng như tên gọi của nó, xoay quanh cái nghề viết lách, được viết từ thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn còn giá trị, mang tính thời sự, không chỉ những người trong nghề phải suy ngẫm về những vấn đề Nguyễn Hiến Lê đặt ra mà người ngoài nghề cũng phải lưu tâm; chuyện xảy ra ở bên Đông, bên Tây đến chuyện ở ta, chuyện từ thời xa xưa đến thời điểm Nguyễn Hiến Lê sống được tác giả đem ra phân tích, mổ xẻ một cách thấu tình đạt lý, sâu sắc, lập luận sắc bén, chặt chẽ thật sự lôi cuốn người đọc.