Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chiếc cầu trên sông Drina

Tác giả: Ivo Andritch

Số lượng còn: 1


Chiếc cầu trên sông Drina

Tác giả: Ivo Andritch

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Vào thế kỷ thứ  XVI , trong một xứ hẻo lánh, một công trình kiến trúc quí báu đẹp tuyệt vời, chính là chiếc cầu danh tiếng xây trên sông Drina. Mọi thứ biến cố đều liên quan tới chiếc cầu trên sông Drina, lịch sử chiếc cầu trong miền lạc hậu gần như dã man rùng rợn. Tác phẩm “Chiếc cầu trên sông Drina” được giải thưởng văn chương ở Nam Tư, và tái bản nhiều lần, được dịch ra nhiều thứ tiếng.