Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Họ lập nên sự nghiệp cách nào?

Tác giả: Dale Carnegie

Số lượng còn: 2


Họ lập nên sự nghiệp cách nào?

Tác giả: Dale Carnegie

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Tôi không rõ bạn sẽ rút được bài học nào, chứ riêng tôi, khi đọc xong, thấy lạc quan lắm. Lập nên sự nghiệp cơ hồ như chẳng có chi khó cả. Chỉ cần định một mục đích rồi cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn nhằm nó mà tiến tới. Nếu bạn có thể thất bại luôn năm mười năm mà vẫn chịu đói chịu rét để viết, như Zane Grey, Somerset Maugham, nếu bạn có thể xin việc mười tám lần, bị từ chối cả mười tám lần mà cũng không chán nản như Eddie Rickenbacker, thì chắc chắn là sớm muộn gì bạn cũng thành công, mà đời bạn càng nghèo khổ, trở ngại càng lớn lao thì ý chí của bạn càng được tôi luyện, khả năng của bạn càng được phát triển và sự thành công càng rực rỡ. Hồi nhỏ, tôi thường oán hận đã sinh vào một nhà nghèo. Ôi! Sao tôi lại có thể dại dột được như vậy?

Những bài học này, theo tôi, mới còn quí giá hơn nữa, là tiền của và danh vọng không làm cho người ta sung sướng.

--- Trích Tựa ---