Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lão Tử - Đạo Đức Kinh

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê (Chú dịch và giới thiệu)

Số lượng còn: 6


Lão Tử - Đạo Đức Kinh

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê (Chú dịch và giới thiệu)

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Lão Tử là một hiện tượng khá lạ trong lịch sử triết học của nhân loại, ông là một triết gia lớn Trung Hoa ảnh hưởng cả Đông Á ngang với Khổng Tử. Một triết gia với một tác phẩm năm ngàn chữ, đã làm cho hậu thế thắc mắc hao tốn tâm trí. Kiến giải trên ba chục học giả trước ông và đồng thời ông, có thể nói vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.