Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử văn minh Ả Rập

Tác giả: Will Durant

Số lượng còn: 0


Lịch sử văn minh Ả Rập

Tác giả: Will Durant

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu
Nền văn minh Ả Rập là một trong những nền văn minh rực rỡ, huy hoàng của thế giới thời trung đại, được hình thành vào thế kỷ thứ VII trên cơ sở tiếp thu những nền văn minh lớn trước đó của nhân loại. Điều đặc biệt là quá trình hình thành nền văn minh Ả Rập cũng gắn liền với quá trình hình thành đạo Hồi – một trong những tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay. Cuốn sách “Lịch sử văn minh Ả Rập” của nhà bác học, nhà sử học Will Durant – một trong những sử gia lớn thời hiện đại là một trong những công trình nghiên cứu có giá trị. Lật giở từng trang của cuốn sách, độc giả sẽ bắt gặp những hình ảnh sinh động, chân thực để từ đó có cái nhìn cụ thể, rõ nét về tiến trình lịch sử của sự hình thành, phát triển và suy vong của nền văn minh Ả Rập – một nền văn minh độc đáo, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, đóng góp nhiều sáng tạo có giá trị vào kho tàng của nhân loại.