Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đắc nhân tâm

Tác giả: Dale Carnegie

Số lượng còn: 1


Đắc nhân tâm

Tác giả: Dale Carnegie

Số lượng còn: 1


Đắc nhân tâm

Tác giả: Dale Carnegie

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Qua nội dung sách, chúng ta thấy qui tắc chính của việc Đắc nhân tâm không những hàm chứa trong câu nói bất hủ của Khổng Tử “Kỉ sở bất dục vật thi ư nhân” mà còn trong tất cả tư tưởng của các triết gia thời thượng cổ từ Đông sang Tây: Thích ca, Giêsu, Socrate, Lão Tử, hoặc của các danh nhân Anh, Pháp, Mỹ… đều đã dạy nhân loại như vậy. Từ đó tác giả phụ thêm những ý tưởng thực tế hơn để áp dụng vào xã hội công nghiệp hôm nay. Từ những ý tưởng trên, cuốn sách đã hướng dẫn độc giả: 6 cách gây thiện cảm. 7 cách khiển trách người mà không làm mất  lòng họ. 12 cách dẫn dụ người. 9 cách tăng hạnh phúc gia đình. Và chính nhờ những phương cách đó giúp ích rất nhiều cho độc giả – từ bình dân trí thức – có thêm niềm tin, hi vọng và hạnh phúc trong cuộc sống vô cùng khó khăn đang bủa vây quanh họ. Lần này NXB Tổng hợp TPHCM được sự thỏa thuận của người đại diện gia đình dịch giả, chúng tôi cho in đúng theo ấn bản và bài Tựa mà dịch giả bổ sung, nhuận sắc lại sau cùng. Nhà xuất bản mong đón nhận những góp ý thiết thực để lần in sau được tốt hơn.

NXB Tổng hợp TPHCM