Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Một niềm tin

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Một niềm tin

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Trong cuộc sống nhân loại, trên hiện tại chính là tạo niềm tin trong tương lai để vươn lên. Học thuyết của Fourastié tạo cho chúng ta một niềm tin tưởng ở tương lai, gián tiếp vạch ra một con đường tiến tới đối với một nước kém phát triển. Mục đích chỉ mong sao độc giả lưu tâm tới học thuyết của các nhà Kinh tế học hiện đại, tìm hiểu nghiên cứu trong nguyên tắc của họ rút được những hữu ích cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn kiến quốc rất quan trọng này.