Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nguồn gốc văn minh

Tác giả: Will Durant

Số lượng còn: 1


Nguồn gốc văn minh

Tác giả: Will Durant

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Với cách dịch theo lối kể chuyện, giọng văn dễ hiểu, gần gũi của Nguyễn Hiến Lê, những vấn đề về khoa học lịch sử tưởng như khô khan, khó hiểu trong cuốn Nguồn gốc văn minh đã trở nên dễ tiếp cận và lôi cuốn, sinh động hơn. Tuy chỉ vỏn vẹn 200 trang nhưng cuốn sách này đã nêu được khá đầy đủ và chi tiết đời sống của người cổ đại - những con người đầu tiên tạo dựng nên nền văn minh của nhân loại thông qua các yếu tố: kinh tế, chính trị, luân lý và tinh thần.