Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Bán đảo Ả Rập

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Bán đảo Ả Rập

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Bán đảo Ả Rập là bán đảo của Hồi giáo mà cũng là đế quốc của Dầu lửa. Sự tranh giành của các cường quốc, bán đảo Á Rập trở thành chiến tranh liên miên vì dầu lửa. Hồi giáo xuất hiện, lại xảy ra những cuộc Thánh chiến. Các quốc gia thuộc khối Ả Rập không bao giờ được thanh bình, cuộc chiến dầu lửa và tôn giáo vẫn âm thầm tiếp diễn. Độc giả tìm hiểu về Lịch sử  khối Ả rập, thấy được tinh thần chiến đấu giành độc lập. Một ý chí quật cường trước sức mạnh cường quốc, là bài học giá trị cho nhân loại.