Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nhớ về chiến thắng hà nội - điện biên phủ trên không năm 1972

Tác giả: Hà Minh Hồng - Võ Văn Sen (Chủ biên)

Số lượng còn: 7


Nhớ về chiến thắng hà nội - điện biên phủ trên không năm 1972

Tác giả: Hà Minh Hồng - Võ Văn Sen (Chủ biên)

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
“Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, là trận quyết chiến lịch sử buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút hết quân về nước. Nhớ về chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không năm 1972 là tập biên khảo gồm những bài viết đầy tâm huyết của nhiều tác giả hướng tới kỷ niệm tròn 40 năm diễn ra sự kiện lịch sử này