Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kim chỉ nam của học sinh

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Kim chỉ nam của học sinh

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Quả thật trong đời sống có những cuốn sách là thày ta, là bạn ta. Học là một việc nặng nhọc vất vả trí óc, nhưng không ai chỉ cho ta phương pháp học sao cho nhẹ nhàng sảng khoái, cho thấy sự học là vui là hạnh phúc. Quyển “Kim Chỉ Nam của học sinh” đã giúp ta điều này, giá trị của những nguyên tắc và phương pháp là kim chỉ nam, đã tạo một niềm tin vào chính mình và thành công trong sự học. Các bạn học sinh, sinh viên hãy đọc ngay cuốn này và thực hành ngay. Các bậc phụ huynh hãy tham khảo, để hướng dẫn con em. Sẽ trở thành nhân tài cho đất nước và dân tộc.