Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Dạy con theo lối mới

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Dạy con theo lối mới

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Dạy con theo lối mới

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Khu vực mênh mông, không thể nào đi khắp được, cho nên ở đây tôi chỉ nghiên cứu ít điểm căn bản mà chúng ta phải hiểu rõ để cải thiện cách dạy trẻ, rồi, trong cuốn sau, sẽ tóm tắt những phương pháp mà các tâm lí gia dùng để dò xét trẻ và những kết quả của công cuộc dò xét ấy.

Khoa giáo dục rất khó khăn và phức tạp. Không có ai dám tự hào là nắm được bí quyết: cũng không có phương pháp nào gọi là hoàn toàn. Xét cho cùng thì ở đời không có lí thuyết nào hoàn toàn được, vì nếu nhận là hoàn toàn tức thị là không tiến nữa, mà có ai dám nghĩ rằng từ nay đến khi bị tiêu diệt, nhân loại đứng hoài một chỗ trong một khu vực nào đó không? Chẳng qua lí thuyết nào cũng chỉ để cứu cái tệ của một thời thôi.

--- Trích Tựa ---