Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nhà giáo, Nhà sử học Đỗ Văn Nhung

Tác giả: Đại học Quốc gia TP.HCM - Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Số lượng còn: 1


Nhà giáo, Nhà sử học Đỗ Văn Nhung

Tác giả: Đại học Quốc gia TP.HCM - Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội & Nhân văn

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Trong bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1487) còn khắc ghi trên bia đá ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thân Nhân Trung viết: “Nền giáo dục thịnh trị là gốc ở việc có người tài, người hiền tài đông đảo là do giáo dưỡng... thuở đầu mở cuộc cách tân khai sáng, đã lấy việc xây dựng nhà học, bồi dưỡng nhân tài là nhiệm vụ hàng đầu”. Một quốc gia hưng thịnh lệ thuộc vào nền giáo dục hưng thịnh; nền giáo dục hưng thịnh được thể hiện đỉnh cao ở nền đại học. Bởi đó là nơi tập hợp những tinh túy của đất nước, những người phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho quốc gia. Danh tiếng của những ngôi nhà đại học cao sang của quốc gia chính là danh tiếng của những người thầy - nhà khoa học - người tạo nên “nguyên khí quốc gia”.