Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Con đường lập thân

Tác giả: W.J.Ennever

Số lượng còn: 1


Con đường lập thân

Tác giả: W.J.Ennever

Số lượng còn: 1


Con đường lập thân

Tác giả: W.J.Ennever

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

… 

Nhưng trong bốn chục cuốn tôi đã tìm được từ trước tới nay, không có cuốn nào chỉ dẫn ta kĩ lưỡng từng bước, nhắc nhở ta, thúc giục ta gần như bắt buộc ta phải tự trau giồi như cuốn này.

Lối trình bày đã khác hẳn: mỗi phần, sau những đoạn về lí thuyết, không khi nào nặng nề, là những câu hỏi để ta có dịp tự kiểm soát lại xem ta đã hiểu kĩ chưa, rồi tới một số bài tập mà tác giả chia ra cho ta làm sáu ngày trong một tuần, trừ Chủ nhật. Sách có bảy phần, như vậy mỗi ngày chỉ cần từ nửa tới một giờ gắng sức thì hai tháng sẽ xong, và lúc đó, đúng như tác giả đã nói: ta có cảm tưởng đã đi được một quãng đường dài, mà cái ngày khởi hành (tức ngày bắt đầu đọc sách) có vẻ như đã xa lắc xa lơ. Sở dĩ vậy là vì mặc dầu sách chỉ có non hai trăm trang mà “chúa rất nhiều sự kiện và kinh nghiệm", mở rộng tầm mắt cho ta thấy được “một vũ trụ mới”.

Tóm lại, công dụng của cuốn này bằng công dụng của cả chương trình hàm thụ Pelman tôi đã theo hai chục năm trước mà bây giờ có ai muốn học, chắc phải đóng từ ba tới năm ngàn đồng là ít.

--- Trích Tựa của dịch giả --