Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lực cản và động lực cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm - Ths. Nguyễn Thị Hồng Diễm (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 0


Lực cản và động lực cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm - Ths. Nguyễn Thị Hồng Diễm (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu