Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lực cản và động lực cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm - Ths. Nguyễn Thị Hồng Diễm (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 0


Lực cản và động lực cải cách hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: TS. Hồ Bá Thâm - Ths. Nguyễn Thị Hồng Diễm (Đồng chủ biên)

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu