Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Bùi Nguyễn Trường Kiên
Giá ebook: 47,000 VNĐ
Tác giả: Trần Hoàng Vũ - Hà Tấn Tài
Giá ebook: 92,000 VNĐ
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giá ebook: 99,000 VNĐ
Tác giả: Isabelle Müller
Giá ebook: 62,000 VNĐ
Tác giả: Trần Minh Thương
Giá ebook: 65,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghiên cứu con người & xã hội (Tập 15)

Tác giả: Viện nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 11


Nghiên cứu con người & xã hội (Tập 15)

Tác giả: Viện nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 11


Nội dung giới thiệu