Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến
Giá ebook: 42,000 VNĐ
Tác giả: Nguyễn Văn Chương
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Tử Dao
Giá ebook: 19,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nghiên cứu con người & xã hội (Tập 15)

Tác giả: Viện nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 11


Nghiên cứu con người & xã hội (Tập 15)

Tác giả: Viện nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 11


Nội dung giới thiệu