Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Nguyễn Đức Thuận người chiến sĩ cách mạng trung kiên

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Nguyễn Đức Thuận người chiến sĩ cách mạng trung kiên

Tác giả: Nhiều tác giả

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận là một chiến sĩ đấu tranh liên tục, bền bỉ kiên cường vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ một công nhân ngành thủy tinh khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí đã tôi luyện trở thành một trong những nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, và là Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến tích cực trong việc tổ chức, lãnh đạo giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quan trọng sản xuất, chiến đấu, chăm lo đời sống nhân dân, công nhân, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ủng hộ tích cực và có hiệu quả cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tới ngày toàn thắng.

Trong cuốn sách này, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và bài của đồng chí Hà Huy Giáp, Ủy viên Trung ương Đảng xem như là nhận định, phân tích, đánh giá của Đảng và Nhà nước ta về đồng chí Nguyễn Đức Thuận.

Với lòng thương mến, kính trọng và vô cùng thương tiếc đồng chí, chúng tôi, những đồng chí, bạn chiến đấu, bạn tù chính trị, đồng nghiệp, người thân, cộng tác sưu tầm, biên soạn, viết bài làm nên quyển sách nhỏ này.

Cuốn sách gồm các nội dung sau: Phần I. Một số bài viết của đồng chí Nguyễn Đức Thuận; Phần II. Những bài viết của các vị lãnh đạo và các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học; Phần III. Các bài viết của bạn bè cùng chiến đấu ở nhà tù Côn Đảo những năm 1940 - 1945, thời chống Mỹ 1956 - 1964 và hoạt động Công đoàn; Phần IV. Những bài viết của gia đình và người thân từ quê hương đồng chí Thuận; Phần V. Lễ Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chúng tôi cho tái hiện những bài viết và phát biểu về công tác Công đoàn, bức thư của đồng chí Nguyễn Đức Thuận tri ân Đảng quang vinh, đồng chí và đồng bào đã cưu mang, cứu sinh đồng chí thoát khỏi ngục tù. Đồng thời một “Hồi ức” của chị Phương Nhu, người bạn đời đã bao năm đợi chờ người chồng đang ở trận tuyến, vừa âu lo, vừa hy vọng và đầy niềm tin ngày chiến thắng.

Mong rằng với cuốn sách này lưu lại cho các con cháu, chuyển đến tay lớp thanh niên, các bạn về hình ảnh người công nhân, cán bộ trở thành người con ưu tú hiến dâng cả cuộc đời, tuổi thanh xuân cho Cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Tuổi trẻ dấn thân làm mọi việc vì lợi ích cho Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập.

--- Trích Lời giới thiệu ---