Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Giáo sư Phạm Thiều (1904-1986)

Tác giả: Cao Tự Thanh (biên soạn)

Số lượng còn: 0


Giáo sư Phạm Thiều (1904-1986)

Tác giả: Cao Tự Thanh (biên soạn)

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Là một trong những gương mặt tiêu biểu của trí thức Thành phố từ trước 1945, Giáo sư Phạm Thiều (1904 - 1986) đã có nhiều cống hiến trong các lãnh vực văn hóa giáo dục, ngoại giao và nghiên cứu khoa học bên cạnh nhiều công tác cách mạng khác. Cuộc đời của ông với hai lần về hưu trước và sau 1975 là một tấm gương sáng về tinh thần và nhân cách của người trí thức cách mạng mà những thế hệ sau phải học tập, kế thừa.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (4/4/1904 – 4/4/2004) năm nay, gia đình và nhiều bạn bè, học trò của ông muốn chung tay làm một tập sách để kỷ niệm ông, và tin cậy giao cho chúng tôi giữ vai trò người tổ chức - biên tập chính. Sở dĩ phải có một người đứng ra là vì yêu cầu về mặt pháp lý đối với một quyển sách là phải có tên người biên soạn, mặt khác trong di cảo của Giáo sư Phạm Thiều có một số trước tác bằng chữ Hán cần tuyển chọn và phiên dịch.

Quyển sách gồm hai phần chính Hồi ức về Giáo sư Phạm ThiềuBài viết và Di cảo của Giáo sư Phạm Thiều, ngoài ra còn một phần Phụ lục. Phần Hồi ức về Giáo sư Phạm Thiều đã được những người thân, bè bạn và học trò ông hoàn thành với tất cả tinh thần trân trọng và ý thức trách nhiệm, nên công việc của chúng tôi trong phần này chủ yếu chỉ là sửa lỗi chính tả và đối chiếu để điều chỉnh một số chỉ tiết cho thật chính xác, chứ tuyệt nhiên không can thiệp vào văn phong. Riêng những bài viết trong phần Bài viết và Di cảo thì trong điều kiện tư liệu hiện nay, chúng tôi chỉ có thể thu thập được các bài viết của Giáo sư Phạm Thiều chủ yếu sau ngày 30/4/1975. Đây là một thiếu sót lớn mà chúng tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Phần Di cảo bao gồm Thơ, Nhật ký, Sổ tay ngoại giao, Sổ ngoại giao, Sổ tay công tác, Di chúc... từ trước 1945 đến 1986 và một số tư liệu khác, tất cả đều không hoàn chỉnh, phần lớn văn bản lại giấy cũ chữ mờ, chỉ có thể giới thiệu một số đoạn trích. Phần Phụ lục gồm Niên biểu Phạm Thiều và một số tư liệu, hình ảnh có liên quan tới ông. Các bài viết trong phần Hồi ức chủ yếu được sắp xếp theo thứ tự thời gian mà bài viết đề cập tới. Phần Di cảo có một số tác phẩm không rõ niên đại, nhưng chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp cho hợp lý theo thứ tự thời gian. Trung thành với nguyên bản, chúng tôi chỉ sửa những lỗi chính tả và một số sai sót kỹ thuật. Đối với một số trường hợp cần làm rõ về văn bản, chúng tôi đưa thêm chú thích được ký hiệu bằng dấu hoa thị đặt giữa hai ngoặc đơn (*).

Mặc dù là người Nghệ An, Giáo sư Phạm Thiều lại sống và hoạt động ở Nam Bộ nhiều năm (1927 - 1954 và 1975 - 1986). Gần nửa cuộc đời với bao nhiêu sức lực và trí tuệ, tâm tình và nhiệt huyết của ông đã đổ ra cho vùng đất đã trở thành quê hương thực sự của ông. Cho nên mặc dù đây chỉ là một quyển sách do gia đình, bạn bè và học trò ông đứng ra thực hiện, chúng tôi cũng mong mỏi nó được người đọc xa gần, đặc biệt là thanh niên học sinh ở Nam Bộ, ở Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm cũng như góp ý. Bởi vì giống như nhiều trí thức lớn của dân tộc, Giáo sư Phạm Thiều đã có một cuộc đời thăng trầm cùng vận nước, và phải tìm hiểu cũng như chia sẻ được những cuộc đời ấy thì chúng ta mới có thêm lòng tin và sức mạnh để nối bước tiền nhân.

--- Trích Lời nói đầu ---